HFiberCORE®

Kvalitetsfiber i hele dit netværk

 

De færreste forbrugere tænker over, at den fiber de får installeret, kan have sit forsyningspunkt 100 km eller endnu længere væk. På en 100 km strækning kan der være op til 50-70 splidsninger (samlinger), som alle er mulige fejlkilder i fiber-planlæggerens optiske systembudget. Samlingerne i kundebokse og ODF har ligeledes
mekaniske forbindelser, som også er kritiske.
Et ideelt system ville hverken have splidsninger eller mekaniske samlinger.

Type:

Vi udvikler, fremstiller og leverer nogle af verdens tyndeste og højst ydende fiberkabler. Vores HFiberCORE®-kabler har overlegne blæseegenskaber, stor fleksibilitet og findes i mange forskellige typer:

Farver, diameter, tekst:

Vi tilpasser løsninger efter dine behov. Din ønskede diameter, antal fibre, farvekode og dit logo trykt på kablet.

Lavere installationsomkostninger:


I det optiske systembudget er det vigtigt at undgå splidsninger (samlinger). Disse kan ikke helt undgås, men ved at få fiberkabler i op til 12 km’s længde kan antallet af splidsninger og dermed mulige fejlkilder reduceres betydeligt. 
Hans Følsgaard har specialiseret sig i, at fremstille kundespecifikke fiberkabler, med tilpasning af alt fra antal fibre, leverings- og blæselængde. Vi har måske de kabler som kan blæses længst, bl.a. grundet et overflademateriale med 20 % mindre gnidningskoefficient (I forhold til konkurrende produkter) og en ujævn overflade, som ved indblæsning giver 20-30 % længere blæseafstand.

HFUltraBEND™


Vi er måske den eneste leverandør i verden af ultrafleksible tubes i blæsekabler – HFUltraBEND™

I en årrække har der været fiberoptiske kabler på markedet med super fleksible tubes, bl.a. til indendørs fiberoptiske installationer, men hidtil har det ikke været muligt at få blæsekabler med disse superfleksible tubes.
 
Følsgaard har udviklet en serie af blæsekabler med ultrafleksible tubes – HFUltraBEND™. HFUltraBEND™ er Følsgaards betegnelse for tubes som tåler bøjninger ned til 7,5mm radius – uden at der kommer tillægstab i fiberen p.g.a. makrobøjning og uden af tuben knækker med risiko for at beskadige fiberen.
Ved at benytte HFUltraBEND™ tubes opnås en sikkerhed for at splidsemontøren ikke skal bekymre sig om buk og tvist af tubene under montage af fiber i haubenmuffer (ved brug under midspan – hvor center elementet afklippes og tubene trækkes ind i og ud af et montagehul som typisk passer på en PG 25 forskruning ) eller i OFD rack systemer – her behøver tubene ikke længere at blive beskyttet af flex rør – i stedet kan tubene føres direkte fra hvor blæsekablet monteres og fikseres og føres rund uden føringsveje i rack systemerne. Herved spares plads og tid. Unødig risiko for beskadigelse af fibre undgås ligeledes.
Vores antagelse er, at fibermontering vil blive 10-20 % hurtigere ved brug af HFUltraBEND™ blæsekabler.

Følsgaard tilbyder at producere alle typer af blæsekabler i HFUltraBEND™; 
A12 …A576; 4,5 mm Ø op til 10,5 mmØ.

Følsgaard sælger i dag disse UltraBEND kabler til bl.a teleoperatører og FttH providers, med fokus på kritisk infrastruktur og sikre fiberoptiske installationer.
Følsgaard leverer som standard vores blæsekabler med HDPE kappe, som har gode blæseegenskaber, men da vi samtidig laver nogle af de mindste blæsekabler på markedet, kan vi, med bl.a. vores nylon 12 kappe, opnå blæseegenskaber som er 20-30 % bedre end konkurrerende produkter.

Bedre udnyttelse af det optiske systembudget ved at udvælge bedre single mode fiber
 

Følsgaard kan levere blæsekabler med HFUltraBEND™ med alle fibertyper – herved opnås en unik valgmulighed for kunden til planlægning af netværk.
F.eks kan Følsgaard tilbyde at levere vores HFUltraBEND™ kabler med vores ”low loss” fiber som samtidig giver dig ca. 10 % lavere tab i hele det optiske vindue i forhold til konventionelle G652D eller G657A1 fibre.
Det betyder, at du får et bedre systembudget til planlægning af dit fiberoptiske netværk. Du får kabler, som kan blæses langt. Da Følsgaard har adgang til verdens største producent af single mode fiber, kan vi skaffe alle typer D, A1,A2, B3, B4 – 200 ym og i fremtiden180 ym fiber som giver os mulighed for at konstruere ovenstående fiberkabler betydeligt mindre og dermed garantere yderligere besparelser for dig som planlægger dit netværk.


Hans Følsgaards blæsekabler med 200 My A1- & A2-fibre er altid kompatible med D-fiber

Følsgaard leverer fiberkabler med en typisk MFD (mode field diameter ved 1310 nm) på 9,1 my +-0,4 my. Dette garanterer et lavt splidsetab og en bedre kompatibilitet i det fiberoptiske netværk.

Følsgaard kan garantere en MFD tæt på 9,1 My, da vi udelukkende anvender single mode fiber fra verdens største producent. Ved at have denne mode field størrelse på alle vores single mode fibre, undgår brugerne af Følsgaards fiberkabler problemer med gainer/looser ved splidsning og efterfølgende målinger.

Det giver både en bedre udnyttelse af systembudgettet og samtidig undgås unødigt tidsforbrug på splidsninger og OTDR-målinger. 

Ved at optimere fiberen til en MFD 9,1 My +/- 0,4 My fås en mindre bøjningsfølsomhed ved A1- og A2-fiber end fiber med større MFD og samtidig fås en større normeret frekvens/cut-off bølgelængde som garanterer lys, der udelukkende er single mode i dine fiber – det giver en langt bedre udnyttelse af fiberen.

Alle nødvendige tests såsom:
 

IEC-test
IEC er en global organisation, der udarbejder internationale standarder, der dækker alle elektriske, elektroniske og relaterede teknologier. Disse internationale standarder fungerer som grundlag for national standardisering.

IEC 60794 definerer en række testprocedurer, der gælder for optiske fiberkabler til brug med telekommunikationsudstyr og enheder, der anvender lignende teknikker, samt kabler med en kombination af både optiske fibre og elektriske ledere.

Typiske IEC-tests for fiberoptiske kabler er angivet som følger, og parametrene for testmetoden varierer afhængigt af kablens type.

  • Trækstyrke: IEC 60794-1-21-E1
  • Kvælning: IEC 60794-1-21-E3
  • Bøjning: IEC 60794-1-21-E11A
  • Gentagen bøjning: IEC 60794-1-21-E6
  • Torsion: IEC 60794-1-21-E7
  • Temperaturcykling: IEC 60794-1-22-F1
  • Vandindtrængning: IEC 60794-1-22-F5B
  • Forbindelsesstrøm: IEC 60794-1-21-E14

Type test
En typeprøve indebærer udførelse af en række typiske designprøver for at verificere det nye produkt. (Det kan afvige fra de standard IEC-prøver.)

For eksempel vil vi for den nye type HFiberCORE® airblown-kabel udføre en blæsetest, som ikke er beskrevet i IEC-normerne. For den nye type waterflush-kabel vil vi udføre en blæsetest, som heller ikke er beskrevet i IEC-normerne. Nogle af de nye HFiberCORE®-kabler vil gennemgå en simulationsprøve i overensstemmelse med de typiske miljøprøver ved installation for at sikre, at vores produkter ikke kun er af god kvalitet, men også praktiske på mange måder i den virkelige verden.

Blæsetest
Vi udfører blæsetests for at vurdere ydeevnen af kabler eller rør, der skal indføres i kanaler eller rørledninger. I forbindelse med vores fiberoptiske kabler, såsom HFiberCORE® airblown-kabler, som du har læst om, anvender vi blæsetesten som en metode til at vurdere kablets evne til at blive indsat eller ført gennem rør ved hjælp af trykluft eller lignende metoder.

Vores blæsetests simulerer de forhold, kablerne vil stå over for under installation, hvor de skal blæses gennem rørledninger for at nå deres destination. Formålet er at sikre, at vores kabler kan tåle denne proces og forblive funktionelle uden at blive beskadiget. Dette er en afgørende valideringsmetode for at sikre, at vores produkter opfylder de nødvendige krav og forventninger, der kan opstå under den faktiske implementering. På denne måde sikrer vi, at vores løsninger ikke kun er af høj kvalitet, men også robuste og pålidelige i virkelige installationsmiljøer.

Flush tests
Vi udfører flush tests for at evaluere kablers ydeevne under påvirkning af vand- eller væskestrømme. Dette er særligt relevant for vores vandflush-kabler, hvor en flush test er en metode til at vurdere kablets modstandsdygtighed over for påvirkninger fra vand.

Vores flush tests simulerer forskellige forhold, såsom regn, fugt eller andre væskeudfordringer, som kablerne kan stå over for under installation eller drift. Formålet er at sikre, at vores kabler forbliver intakte og funktionelle, selv når de udsættes for vand eller væsker.

Denne test er en afgørende del af vores kvalitetskontrol for at validere, om vores produkter opfylder de krav, der kan opstå i virkelige miljøer, hvor væskeeksponering kan være en faktor.

Installationstest
Vi gennemfører installationsprøver for at sikre, at vores kabler og telekommunikationsudstyr præsterer optimalt under og efter installationen. Vores installationsprøver omfatter en bred vifte af testmetoder og scenarier, der er designet til at validere, at vores produkter fungerer som forventet i det faktiske installationsmiljø.

Dette inkluderer kontroller af korrekt konnektivitet, simulering af miljømæssige forhold som temperatur og fugtighed, fejldetektion, ydeevnetest samt vurdering af sikkerhedskravene i installationsmiljøet.

Formålet med vores installationsprøver er at sikre, at vores produkter opfylder de nødvendige krav og standarder under reelle installationsforhold. Vi ønsker at garantere, at vores kunder får pålidelige og velfungerende løsninger, der lever op til forventningerne, når de implementerer vores produkter i deres systemer eller miljøer. På den måde sikrer vi, at vores teknologiske løsninger ikke kun er innovative, men også robuste og pålidelige i den virkelige verden.

LET´S TALK - HFiberCORE®

Bo Wu
Application Engineer

 

@: bwu@folsgaard.com
T: +45 4320 8682