Konfliktminiraler


Følsgaard arbejder for at sikre, at vores produkter ikke indeholder konfliktmineraler (3TG), der er stammer fra miner, der støtter eller finansierer konflikter i Den Demokratiske Republik Congo eller tilstødende lande.

Følsgaard køber ikke 3TG mineraler direkte fra miner eller værker. (I øjeblikket er: columbit-tantalit (coltan, nobium og tantal), cassiterit (tin), guld og wolframit (wolfram) og deres afledte mineraler, som er udvundet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og i de tilstødende lande, defineret i HR 4173, Wall Street Reform og forbrugerbeskyttelsesloven Dodd Frank Section 1502, omfattet af 3TG.)

Følsgaard kræver, at alle vores leverandører overholder Dodd-Frank-forordningen og at de er i stand til at fremsende alle nødvendige erklæringer efter anmodning.
Følsgaard kræver således, at alle leverandører leverer konfliktmineralerklæringer ved brug af CMRT ” Conflict Minerals Reporting Template eller på anden måde erklærer at de vil gennemføre ”due diligence” for konfliktmineraler.

Følsgaard’s leverandørers vilje til at overholde dette initiativ vil være en afgørende faktor i vores indkøbsafgørelse