Code of Conduct 
vores globale adfærdskodeks


Følsgaards adfærdskodeks for leverandører indeholder de etiske værdier, som skal gælde i relationen til alle vores leverandører af produkter og tjenester. Kodekset er baseret på UN Global Compact, ILO's kernekonventioner, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, konkurrencelovgivningen og antikorruptionsregler.

Følsgaard afslutter forretningsforbindelsen med leverandører, der gentagne gange og bevidst overtræder denne kodeks og nægter at samarbejde med Følsgaard om gennemførelse af forbedringsplaner.

I tilfælde af alvorlige overtrædelser, f.eks. i tilfælde af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og/eller væsentlig skade på miljøet eller i tilfælde af bestikkelse opsiges samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Code of conduct

CSR & Miljø

Politikker

Miljø

Vi forpligter os til, at overholde en til en hver tid gældende miljølovgivning

Kvalitet

Vi vil som en dynamisk virksomhed konstant stræbe efter at lave Better Business på alle niveauer i hele kæden " leverandør til kunde"

3TG Mineraler

Hans Følsgaard  arbejder for at sikre, at vores produkter ikke indeholder konfliktmineraler (3TG)