Fokus og mål

Som en global virksomhed, der driver forretning med +40 lande verden over, har vi ikke kun en stor mulighed, men også et stort ansvar for at bidrage til bæredygtig udvikling.

I Følsgaard har vi følgende fire hovedmål frem mod 2030. Vores mål og indsatsområder dækker hele forsyningskæden og har også betydning for de 5 verdensmål vi arbejder med. Det er vigtigt for os sammen med vores partnere både at gribe de muligheder for udvikling og vækst den grønne omstilling byder på, men også analysere risici og agere på de tiltag, der er nødvendige for at mindske klimakrisens konsekvenser.

Vores fokusindsatser og mål er definerede af hele vores organisation, da opfyldelsen er et fælles ansvar som heller ikke kan lykkes uden et tæt samarbejde med kunder og leverandører. KPI’er, handlingsplaner og score cards sikrer, at vi holder fokus og retning.

2030 Vision

FORRETNING

Ved at udvikle og tilbyde tekniske løsninger, der understøtter og bidrager til vores kunders omstilling og udvikling, sigter vi mod at skabe bæredygtig forretning.

ORGANISATION

Gennem en ligeværdig og miljøbevidst virksomhed tilstræber vi at skabe en attraktiv og bæredygtig organisation.

PRODUKTION

Respekten og indsatsen for miljøet og de menneskelige ressourcer begynder i virksomheden.


SUPPLY CHAIN

Gennem tæt dialog, stærke relationer og struktureret opfølning sikrer vi at vores leverandører er socialt og miljømæssigt ansvarlige.