SDG 5 Ligestilling mellem kønnene

5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Som led i et kontinuerligt fokus på ligestilling også i ledelsen tilstræber vi at rekruttere en større procentdel af kvinder i lederroller, selvom vi altid ansætter den bedst egnede kandidat til jobbet.

SDG 7 Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles


Gennem vores produkter og løsninger indenfor renewable energy bidrager vi til at øge adgangen til bæredygtig og moderne energi og til at øge andelen af ​​vedvarende energi i det globale energimix. I tæt samarbejde med nogle af verdens største vindmølleproducenter og solcellepark-byggere udvikler og leverer vi skræddersyede produkter og løsninger baseret på en skarp vurdering af kravene til tilgængelighed, bæredygtighed, produktionseffektivitet og optimering af omkostninger set fra et TCO-perspektiv.

I dag kommer mere end 50 procent af vores forretning fra segmentet vedvarende energi, og vi tilstræber at øge procentdelen ved at fokusere på en løbende udvikling og integration af fremtidens bæredygtige teknologi.
 

SDG 9 Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation 

9. 1 Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.
9.c Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.


HF Innovation Lab har til formål at spotte, udvikle og designe nye løsninger til fx energieffektivitet, fremtidig kommunikationsteknologi og power management / smart grid.

Vi bruger vores omfattende tekniske erfaring og knowhow inden for infrastruktur-områderne såsom transport, telekommunikation, energi og indenfor automation til at forbedre global energieffektivitet, øge adgangen til kommunikationsteknologier og øge brugen af ​​bæredygtige teknologier og industrielle processer. Vi har allerede udviklet strømstyringsløsninger til køleindustrien, der øger energieffektivitet og produktlevetid, og vi har igangværende projekter inden for blandt andet EV-markedet. Vi hjælper vores kunder med at erstatte gammelt udstyr med nye og mere bæredygtige teknologier i hele infrastrukturen.

SDG 12 Ansvarligt forbrug og produktion

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
12.6 Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.


Følsgaard har siden 2012 støttet UN Global Compact og rapporterer årligt om virksomheds fremskridt, og vi animerer vores partnere til at gøre det samme ved tæt dialog og screening.Vi arbejder kontinuerligt på at finde bæredygtige løsninger og materialevalg og at reducere affald ved optimering, reduktion og genbrug i hele forsyningskæden.Vi stiller høje krav til os selv, og det er derfor naturligt for at stille de samme høje krav til alle dele af værdikæden.
 
Vores valg af partnere er afgørende for vores forretning, og vi er meget selektive. Vi sikrer ikke kun, at deres produkter matcher vores kunders krav, men også at vores leverandører er socialt og miljømæssigt ansvarlige. Vi evaluerer løbende vores globale leverandører og screener dem kontinuerligt, så vi kan styre risiko og optimere ydeevne.Vores mangeårige tætte leverandør-relationer giver os en unik mulighed for at indgå i konstruktive dialoger om udviklingen af bæredygtige alternative løsninger til vores kunder og bringe dem hurtigt på markedet.
 

SDG 13 Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Vi udvikler og leverer tekniske løsninger, der hjælper med at spare energi og reducere CO2 emission.
Følsgaard har lavet detaljerede planer for reduktion af vores eget foot print og CO2-udledning frem mod målet om neutralitet inden 2030.